Darbe girişimi bahane edilerek, ilk iş olarak aylar öncesinden hazırlandığı belli olan hatta bizzat HSYK başkanvekili ve bazı üyelerinin beyanlarıyla kabul edilen fişleme listeleriyle (darbe girişiminde bulunan askerlerden bile önce) yüzlerce hakim savcı tutuklandı. Bugün itibari ile 2600 civarında hakim savcı tutuklu bulunmaktadır ve çoğunluğu hakkında henüz iddianame tanzim edildi. Tutukluluk devam kararları nerde ise Türkiye genelindeki sulh ceza hakimliklerince her ay matbu bir kaç cümle ile verilmekte ve itirazlarda aynı gerekçelerle reddedilmektedir. Bu durum karşısında tutukluluk durumu ile ilgili olarak biran önce AYM ve AIHM başvuruları yapılmalıdır. Tutuklu bulunan hakim savcıların cezaevi koşullarında bu başvuruları yapmaları zor olduğu için aşağıdaki izahlara uyarak eşlerinin bu başvuruları yapmaları zaruridir. Başvuruların yapılması için lütfen aşağıdaki bilgileri sıra ile uygulayın.

A- Öncelikle hakim ve savcılar için internet sitesinde yer alan tutukluluğa itiraz dilekçesini kullanarak  7 gün içinde tutukluluğun devamına itiraz EDİLMELİDİR. Tutukluluğa itiraz dilekçesi, tutukluluk konusundaki AYM başvuru paketinin içerisinde yer almaktadır. O bölümdeki açıklamalara harfiyen uyarak önce tutukluluğun devamına İTİRAZ EDİLMELİDİR.

Tutukluluğun devamına tutuklu hakim veya savcının eşi bizzat dilekçeyi kendisi imzalayarak itiraz edebilir (CMK m. 268)

B- İtiraz talebi reddedildikten sonra 30 günü kaçırmadan (itirazın reddi kararını tebellüğ ettikten sonra hemen), internet sitesindeki AYM başvuru formunu kullanarak AYM’ye bireysel başvuru YAPILMALIDIR.

“AYM bireysel başvuru formunu tutuklu kişinin EŞİ doldurabilir ama imzalayamaz. Bu nedenle AYM başvuru formunu hazırladıktan sonra cezaevinde tutuklu olan esinize son sayfayı götürün  kendisi imzalasın. Sonra başvuru formuna bu sayfayı da ekleyerek bir asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla veya AYM’ye bizzat başvurarak AYM başvurusunu sunabilirsiniz.

Tutuklu olan hakim ve Savcıların tutukluluğa itiraz ve AYM başvuru örnekleri su linktedir:

Hakim – Savcı

C-Anayasa Mahkemesine başvurunuzu yaptıktan bir süre sonra siteye yüklenecek olan YENİ AİHM Başvuru Formu Örneğini kullanarak AIHM’e başvuru yapabilirsiniz

D- Tutukluluk konusundaki YENİ AIHM başvuru formu kısa sürede siteye yüklenecektir.

E- Eğer cezaevinde başvuru formunu imzalatma konusunda engel çıkarılırsa bu durum mahkemeye erişim hakkının ihlaline yol açacağı gibi AIHS’in 34. maddesini de doğrudan ihlal eder. Bu hususta nasıl bir yol izlenmesi gerektiği şu linkte ayrıntılı yazılıdır:

ÖNEMLİ BİR NOT:

Yukarıda belirtilen başvuruları adım adım ve sürelerine uyarak yeniden yapmak gerekmektedir.

Daha önce itiraz edenler varsa 30 günlük sürenin geçmiş olma ihtimali yüksek olduğu için, yeniden tutukluluğa itiraz edip daha sonra 30 gün içinde AYM başvurusu yapması gerekir.

Ayrıca daha önce internet sitesindeki tutukluluğa itiraz dilekçesi ile AYM başvuru formunu kullanarak yukarıdaki sürelere uygun şekilde AYM ye başvuru yapmış olanlar sadece kısa süre sonra siteye yüklenecek olan AIHM başvuru formunu kullanarak AIHM başvurusu yapacaklardır.