OHAL KOMİSYONUNA POSTA YOLUYLA BAŞVURDUĞU İÇİN BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYANLAR NE YAPMALIDIR?
1- OHAL Komisyonuna iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla başvurmak zorunda kalan OHAL mağdurları var. Fakat bazı valilik veya kurumlar bu yolla yapılan başvuruları geçersiz kabul edip dilekçeleri kayda almamaktadır. Bu şekilde başvurusu işleme alınmayan mağdurlar bu haksız işleme karşı ekte yer alan dilekçeyi kendilerine uyarlayarak dava açabilirler.
2- Dava, başvuru evrakını işleme koymayan valiliğin veya kurumun bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılacak,
3- Evrakı işleme koymayan valilik, bakanlık veya kurum davalı gösterilecek,
4- Başvurunun kayda alınmadığına dair yazı gönderilmişse bu yazının tebellüğ edildiği, böyle bir yazı gönderilmemişse başvurunun işleme konulmadığının öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılmalı,
5- Dava dilekçesi 2 nüsha olmalı,
6- İmkanı olan dava dilekçesini kendi imzalayıp bir yakını vasıtasıyla davanın açılacağı idare mahkemesine vermelidir. Bu mümkün değilse aynı şekilde bir yakını vasıtasıyla davanın açılacağı idare mahkemesine iletilmek üzere başka yerde bulunan idare mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesi vermeye çalışmalı,
7- Akraba vasıtasıyla dava açılması mümkün olmayacaksa dava dilekçesi iadeli taahhütlü posta yoluyla mahkemeye gönderilebilir. Bu durumda zaten dava dilekçesi adli yardım talepli olarak düzenlendiği için harç ve posta masrafı yatırmaya gerek olmayacaktır,
8- Mevcut konjonktürde gerek bu davadan gerekse Komisyondan olumlu sonuç almak pek olası gözükmemektedir. Ancak AİHM’e başvurabilmek için gerekli olan prosedürü tüketme adına bu davayı açmanızı öneririz.

NOT: Örnek dava dilekçesi aşağıda ektedir.

OHAL Komisyon posta yoluyla yapılan başvurunun reddi işlemine karşı dava dil. örneği