EŞ PASAPORT TAHDİTLERİ

OHAL sürecinde yüzbinlerce kişinin pasaportuna tahdit konulmuştur. Bu kişilerin çoğu hakkında adli veya idari herhangi bir soruşturma olmayan eşlerdir. 25 Temmuz 2018’de eşinden dolayı tahdit konulmuş 155.350 kişinin tahditinin kaldırıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak kısa bir süre sonra bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Çünkü, bu durumdaki kişilerin çoğunun tahditinin kaldırılmadığı ya da kaldırıldı denilen tahditin birkaç gün sonra tekrar konulduğu anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili yapılan bazı haberler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Ağustos 2018’de yazılı bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanın talimatı doğrultusunda, hakkında herhangi bir soruşturma olmayan bütün eşlerin tahditlerinin kaldırıldığı, bu tarz haberlerin yalan olduğu belirtilmiş ise de bu açıklama da gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü edindiğimiz bilgilere göre hakkında hiçbir soruşturma olmayan veya OHAL kapsamında hakkında hiçbir işlem yapılmamış kişilerin pasaport başvuruları eşleri gerekçe gösterilerek halen reddedilmektedir.
Adli veya idari soruşturması olmayan ve OHAL sürecinde hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemiş kişiler hakkında eşi nedeniyle konulan pasaport tahditleri, Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
Bu Durumda Olan Kişiler Ne Yapabilir?
1- Bu kişiler pasaport almaya gittiklerinde tahdit nedeniyle alamadıkları takdirde tahdite itiraz edebilirler. İtiraz, yazılı dilekçeyle yapılmalıdır. Yazılı itiraza ilave olarak CİMER üzerinden de itiraz edilmesinde fayda vardır. İtiraz için aşağıdaki örnek dilekçeden yararlanılabilir.
2- Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan itirazın yazılı cevapla veya (60 gün içinde hiçbir cevap vermemek suretiyle) zımnen reddi üzerine idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava için sitemizde yer alan örnek dava dilekçesinden yararlanılabilir.
Sırf eşinden dolayı pasaport alamayanların bu haksız uygulamaya karşı en azından nüfus müdürlüklerine ve CİMER’e dilekçe vererek itiraz etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu işlem haksız ve keyfidir. Buna itiraz edilmezse idare keyfiliğini devam ettirecektir.
“İtiraz edersem başım belaya girebilir” düşüncesi yersizdir. Hak arama hürriyeti Anayasada teminat altına alınmıştır. Hukuki yollarla hakkını arayan kişiye kimse bir şey yapamaz.
Dava açıp açmama meselesine gelince; bahse konu işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu açıktır. Fakat ülkemizde yargının, bağımsız ve tarafsız olmadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bu işleme karşı açılacak davanın mutlaka kazanılacağını söyleyemiyoruz. Davanın reddedilme ihtimali de vardır. Bu nedenle dava açıp açmamayı, kişilerin takdirine bırakıyoruz. Dava masrafı ve davalıya avukatlık ücreti ödeme ihtimalini göze alan kişiler dava açabilir.

Eş Pas. Tahdit İtiraz Dilekçesi