AÇIKLAMALAR:
• Dilekçenin yeşile boyanan kısımları sadece Polisler için geçerlidir! Geriye kalan kısımları ise polisler dahil herkes için geçerlidir!

• Sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele uyacak şekilde hazırlandı, fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz,

• Maddi durumu iyi olmayanlar adli yardım talep edebilir, eğer adli yardım talep etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri çıkarmayı unutmayın,

• Dava, askere çağrılmanıza ilişkin işlemin size tebliğ edildiği, tebliğ edilmedi ise dava konusu işlemi öğrendiğiniz tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,
• Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,

• Dava, bağlı olduğunuz askerlik şubesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılmalı,

• Askerlik şubenizin bulunduğu il dışında başka bir yerde ikamet ediyorsanız dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla askerlik şubenizin bulunduğu ildeki idare mahkemesine gönderilebilir.

uzun dönem askere alınma işlemine yönelik dava dilekcesi örneği