AÇIKLAMALAR:

  • Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele uyacak şekilde hazırlandı, fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz,

  • 685 sayılı KHK’nin EK 1. Maddesini okuyarak en son çalıştığınız kuruma göre hasım olarak göstereceğiniz kurumu belirleyip “Davalı” kısmını buna göre doldurun. Davalı olarak sadece bir kurum gösterilebilir, EK 1. Maddeye göre tespit edeceğiniz kurum yanında Başbakanlığı veya OHAL Komisyonunu davalı gösteremezsiniz,

  • Maddi durumu iyi olmayanlar adli yardım talep edebilir, eğer adli yardım talep etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri çıkarmayı unutmayın,

  • Dava, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,

  • Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,

  • Dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla Ankara idare mahkemesine gönderilebilir.

    idare mahkemesi için örnek dilekçe