AÇIKLAMALAR:

  • Dilekçenin sarı ve yeşile boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele göre hazırlanmıştır, ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı olur,

  • Davacı dernek ise İçişleri Bakanlığı, sendika veya federasyon veyahut konfederasyon ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vakıf ise Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı olarak gösterilecek,

  • Dava masraflarını karşılayacak maddi durumunuz yoksa adli yardım talep edebilirsiniz, eğer adli yardım talep etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri çıkarmayı unutmayın,

  • Dava, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,

  • Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,

  • Dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla Ankara idare mahkemesine gönderilebilir.

Ohal Komisyonu-dernek, sendika, vakıf kapatılması-sablon-dilekce