AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMİŞ VE YARGILAMASI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TUTUKLU OLARAK DEVAM EDEN KİŞİLERİN ANAYASA MAHKEMESİNE YAPABİLECEKLERİ TUTUKLULUK KONUSUNDAKİ BAŞVURUYA DAİR AÇIKLAMALAR

1- Bu açıklamalar sadece hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesi önünde tutuklu yargılananları ilgilendirmektedir. Bu başvuru da, tutukluluğun hukuka aykırılığına ilişkin bir başvurudur.

2- Bilindiği gibi, tutukluluk konusunda sitemizde örnek klasik başvuru formları daha önce hazırlanmış ve gerektiğinde güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.

3- Ancak ilk derece mahkemesi (Ağır ceza mahkemesi) kararıyla mahkûmiyet kararı verilip sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilince, yukarıda belirtilen klasik tutukluluk başvurusu yapılamaz. Bunun teknik nedenleri bulunmakta olup, karmaşık bir konu olduğu için ayrıntıya girilmeyecektir.

4- AİHM’ye göre, ilk derece mahkemesi kararıyla da olsa, mahkûmiyet sonrası tutukluluk AİHS’nin 5/1c hükmünün kapsamından çıkar ve AİHS’nin 5/1a hükmünün kapsamına girer (AİHS m. 5/1c için klasik tutukluluk başvurusu yapılabilir; AİHS’nin 5/1a hükmü içinse bu açıklamaların ekindeki başvuru formu kullanılarak başvuru yapılabilir.). Bu nedenle Ağır ceza mahkemesinin verdiği mahkûmiyet kararı sonrası, tutukluluğu devam ettirilenlere özgü ekteki başvuru formunu hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

5- Ekte hazırlanan başvuru formunun özellikle (sarı renkteki) AÇIKLAMALAR kısımlarını okuyarak, boşluklarını doldurduktan ve gerekli belgeleri ekledikten sonra imzalayıp tarih atarak, özetle birlikte Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Azami 8 ay geçmesine rağmen karar verilmezse bu kez AİHM’ye aynı konuda başvuru yapabilirsiniz.

6- Bu başvuru formu özellikle daha önce tutukluluk konusunda başvuru yapamayanlar için hazırlanmıştır. Ancak mahkûmiyet kararı verilmeden önce tutukluluk konusunda KLASİK başvuru formunu kullanarak başvuru yapanlar da bu başvuru formunu kullanarak ikinci bir başvuru daha yapabilirler. Çünkü her iki başvurunun konusu farklıdır.

7- İstinaf mahkemesi kararı sonrası tutukluluğu devam ettirilip dosyası Yargıtay’da olanlar da bu başvurunun bir benzerini durumlarına uyarlayarak 3. tutukluluk başvurusu da yapabilirler. Bu konuda küçük uyarlamalarla yeni bir başvuru formu hazırlanıp kısa süre sonra yayınlanacaktır.

8- Mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından onananlar ise artık adil yargılanma hakkı ihlallerini içeren yeni bir başvuru yapmalıdırlar. Mahkûmiyet kararını geçersiz kılmak isteyenler mutlaka bu başvuruyu süresinde yapmak zorundadırlar. Bu konuda da örnek başvuru formu hazırlanıp kısa sürede yayınlanacaktır.

 

1- Hukmen Tutuklu AYM Basvurusu

1- Hukmen Tutuklu AYM Basvurusu  (pdf)