ANAYASA MAHKEMESİNE SUNULACAK ADİL YARGILANMA HAKKI BAŞVURUSU İÇİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

 

ÖN BİLGİ;

AYM’ye adil yargılanma hakkının ihlali için başvurabilmek için hakkınızda verilen mahkumiyet (hapis cezası) kararının mutlaka kesinleşmesi gerekir. Bir kararın kesinleşmesi için;

a- 5 yıl veya daha az hapis cezası verilmiş ise; 1)karar istinaf yoluna başvurulmazsa kesinleşir 2) İstinaf Mahkemesi kararı onarsa kesinleşir. İstinaf mahkemesi kararı onadıktan sonra bu kararlar için Yargıtay temyiz yoluna başvuramazsınız. Yargıtay temyiz yoluna başvursanız bile bu başvuru kararın kesinleşmesini ve AYM başvurusu için gecerli 30 günlük sürenin başlamasını engellemez.

İstinaf yoluna başvurmazsanız bu karar kesinleşmiş olsa da Anayasa Mahkemesine gidemezsiniz çünkü kararla ilgili tüketilmesi gereken hukuk yolunu (burda istinaf mahkemesi) tüketmemiş olursunuz ve isteģiniz ile bu yola başvurmamanız demek karara rıza gösterdiğiniz ve yargılamada hak ihlali yapılmadığını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle AYM ye başvurabilmeniz için mutlaka İstinaf mahkemesine başvurmuş olmanız ve kararınızın onanarak kesinleşmiş olması  gereklidir.

b- 5 yıldan fazla hapis cezası verilmiş ise;

1)karar ilk olarak istinaf yoluna başvurulmazsa yada istinaf mahkemesinin onama kararından sonra Yargıtay temyiz yoluna başvurulmazsa kesinleşir

2) Önce istinaf Mahkemesi daha sonrada temyiz yoluna başvurduğunuzda Yargıtay kararı onarsa kesinleşir.

İstinaf ve sonrasında Yargıtay temyiz yoluna başvurmazsanız bu karar kesinleşmiş olsa da Anayasa Mahkemesine gidemezsiniz çünkü kararla ilgili tüketilmesi gereken hukuk yolunu (burda hem istinaf hem de Yargıtay ) tüketmemiş olursunuz ve isteğiniz ile bu yola başvurmamanız demek karara rıza gösterdiğiniz ve yargılamada hak ihlali yapılmadığını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle AYM ye başvurabilmeniz için mutlaka İstinaf mahkemesine ve orda karar onanırsa Yargıtay temyiz yoluna başvurmuş olmanız ve kararınızın bu iki mercide onanarak kesinleşmiş olması  gereklidir.

ÖNEMLİ NOT: 

Ekteki AYM başvuru dilekçesindeki 5 yıldan fazla hapis cezası alanların durumuna göre düzenlendiği için karar kesinleşmesinde hep Yargıtay onama kararı esas alınmıştır. 5 yıldan az hapis cezası alanların kararı İstinaf mahkemesi onama kararı ile kesinleşeceği için bu durumda olanlar dilekçedeki YARGITAY onama kararından bahsedilen yerleri kendi durumlarına uyarlamak için kararı onayan İstinaf Mahkemesi ile ilgili bilgilere göre düzenlemelidir.

AYM başvurusuna dair açıklamalar;

1. Bu başvuruyu kimler yapabilir? Ekteki başvuruyu, hakkında 5 yıl veya daha AZ mahkûmiyet (hapis cezası) kararı verilen ve bu karar İstinaf Mahkemesince onanmış yada hakkında 5 yıldan FAZLA mahkumiyet (hapis cezası) verilen ve bu karar önce İstinaf Mahkemesince sonra da Yargıtay tarafından onanmış olan herkes yapabilir. Bu başvuru formu, daha önce hazırlanmış ve internet sitemizde yayınlanmış diğer tüm başvurulardan farklı olup, hapis cezası kesinleşen herkes bu başvuruyu mutlaka yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM) veya ileride AİHM’den ihlal kararı çıkarsa, başvurucu ileride yeniden yargılanma hakkına kavuşur. Daha önce TUTUKLAMA konusunda başvuru yapmış olanlar da, bu başvuru formunu doldurup AYM’ye sunmalıdırlar.

2. Tutuklama veya işkence konusunda başvuru yapmış olma, bu başvuruyu yapmaya engel ya da alternatif değildir. Daha önce yaptığınız başvuruların konuları tamamen farklı olup, bu başvuru, haklarında mahkûmiyet kararı verilen başvurucuları ilgilendirmekte ve özellikle adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanmaktadır. Bireylerin adil yargılanma hakkının ihlalinden şikâyet edebilmeleri için, öncelikle haklarındaki yargılamanın sonuçlanması ve kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Oysa tutukluluk konusunda başvuru yapmak için kişinin tutuklanması ve tutuklama kararına itiraz edilmiş olması yeterlidir.

3. Başvuru formu nasıl doldurulmalıdır? Ekteki başvuru formu, her bölümündeki SARI renkli açıklamalar dikkate alınarak kolayca doldurulabilir. OLAYLAR kısmı (ilk 15 sayfa) herkes için farklılıklar gösterse de, HAK İHLALLERİ bölümü (15-85) herkes için aynıdır. Sadece, bazı hak ihlalleri (şikâyetler) herkesi ilgilendirmemekte olup, bazı hak ihlalleri ise herkes için ortaktır. Herkese ortak olan hak ihlallerini herkes kullanmalıdır. Örneğin mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığına dair hak ihlali, herkesi ilgilendirdiği için, bu bölümü herkes kullanmalıdır. Oysa ByLock veya Bank Asya’ya para yatırma nedeniyle oluşan hak ihlalleri sadece bu nedenle(rle) suçlanan ve mahkûm edilenleri ilgilendirdiği için, bu iki konudaki hak ihlallerine dair bölümleri, sadece bu nedenlerle mahkûm edilenler kullanmalıdır. Her başlık altında gerekli açıklamalar sarı renkte yapılmış olup, söz konusu açıklamaları okuyarak başvuru formunu doldurabilir; çıkarmalar yapabilirsiniz. Başvuru formu 90 sayfa civarında olup, hızlıca doldurmak istiyorsanız, olayları (ilk 15 sayfa) yazdıktan sonra, sadece sarı renkli açıklamaları okuyup, gereğini yaparak başvuru formunu tamamlayabilirsiniz.

4. Özellikle doldurulması gereken bölümler hangileridir: özellikle başvuru formunun 2. Sayfası ile son birkaç sayfasındaki bilgileri (84 ve 85. Sayfalar) eksiksiz olarak doldurup tarih yazarak başvuru formunu imzalamak gerekir. Avukat aracılığıyla başvuruyu yapamayan başvurucular mutlaka kendileri başvuru formunu imzalamalıdır. Başvuru 10 sayfadan fazla olduğu için mutlaka bir özet de sunulmalıdır; ekte özet de hazır olup, durumunuza uyarlayarak başvuru formuna ekleyiniz. EK 3, EK A, EK B ve EK C, hazır olarak internet sitesinde başvuru formu ile birlikte yayınlanmış olup, onları da indirerek başvuru formuna sırasıyla ekleyiniz. Diğer ekleri sizler hazırlayarak sırasıyla arka arkaya ekleyip, başvuru formunun eki olarak AYM’ye sununuz.

5. Bu başvuru ne zaman yapılmalıdır? Bu başvuru, İstinaf Mahkemesi onama kararı ( 5 yıl ve daha az hapis cezalarında) sanığa veya vekiline tebliğinden itibaren 30 gün içinde, Yargıtay’ın onama kararının (5 yıldan fazla hapis cezalarında) sanığa veya vekiline tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Başvuruyu süresinde yapmazsanız hakkınızdaki kesinleşen kararı bir daha bozduramaz ve ömrünüz boyunca bu mahkûmiyet kararı ile yaşamaya mahkûm edilmiş olursunuz. AYM veya ileride AİHM adil yargılanma hakkından dolayı ihlal kararı verirse, iç hukukta tekrar yargılama yapılması gerekir ve ileride beraat etme imkânına erişebilirsiniz.

6. Başvuru formu okunduğunda görüleceği gibi, şu an yapılan yargılamaların tamamı birçok açıdan insan haklarını açıkça ihlal etmektedir. 15 Temmuz 2016 sonrası yargılamaların tamamının bir gün bozulması ihtimali çok yüksektir. En azından avukat yardımından yararlanma hakkı % 99,9 ihlal edilmiş olup, sadece bu nedenle dahi OHAL dönemindeki tüm yargılamalar bozulacaktır. Yeter ki, süresinde ve usule uygun olarak ekteki başvuru formunu doldurarak AYM’ye sununuz.

7. Eğer hakkınızdaki karar daha önce İstinaf (yıl ve daha az hapis cezalarında) yada Yargıtay (5 yıldan çok hapis cezalarında) tarafından onandıysa, karar henüz tebliğ edilmediyse, bu başvuru formunu kullanıp AYM’ye başvuru yapabilirsiniz. İsterse Ocak 2018 tarihinde onanmış olsun, istinaf yada Yargıtay kararı size hala tebliğ edilmediyse, ekteki başvuru formunu kullanarak AYM’ye başvuru yapabilirsiniz; zira birçok hak ihlali açısından Yargıtay yada istinaf kararının gerekçesini görmeden AYM’ye etkili şekilde başvurmanız mümkün değildir. Bu nedenle, 30 günlük başvuru süresinin başlaması için kararı öğrenmiş olmak yeterli olmayıp, kararın gerekçesini görmek gerekir. Gerekçeyi görmek için de kararın tebliği gerekir.

8. Eğer hakkınızdaki mahkûmiyet kararı daha önce onandı ve kesinleştiyse ve AYM’ye adil yargılanma hakkı ihlali nedeniyle daha önce başvuru yaptıysanız, henüz 30 günlük süre dolmadıysa, bu başvuru formunu da 30 günlük süre dolmadan AYM’ye sunabilirsiniz.

9. Eğer hakkınızdaki karar onanıp, istinaf yada Yargıtay kararı size daha önce tebliğ edildi ve 30 günlük başvuru süresi geçtiyse, daha önce süresinde adil yargılanma hakkı hususunda AYM’ye başvuru yaptıysanız, bu başvuru formunu da EK BEYAN DİLEKÇESİ olarak düzenleyip her zaman AYM’ye sunabilirsiniz.

10. İstinaf (5 yıl ve daha az hapis cezalarında) yada Yargıtay’ın (5 yıldan fazla hapis cezalarında)  hakkınızdaki onama kararı tebliğ edildi ve 30 günlük sürede AYM’ye herhangi bir başvuru yapmadıysanız, eğer geçerli bir mazeretiniz varsa, mazeretinizi belirterek ekteki başvuru formunu AYM’ye sunabilirsiniz.

11. İleride AYM’nin vereceği kararlar ışığında, AİHM başvuru formu örnekleri doldurulup yayınlanacaktır. AYM bazı şikâyetlerden dolayı ihlal kararı verip, diğerlerini reddedebilir. Reddedilmiş tüm şikâyetleri AİHM veya BM İnsan Hakları Komitesine sunabilirsiniz.

12. Kural olarak 2 yıl veya en fazla 2 yıl 6 ay geçmesine rağmen AYM başvurunuzu karara bağlamazsa, AİHM’ye başvuru hakkınız doğacaktır; AİHM’ye yapacağınız bu başvuruda, diğer hak ihlallerine ek olarak, AYM’nin makul sürede yargılama yapmadığını da ileri sürebilirsiniz.

13. Ekteki AYM başvuru formunda yazılan argümanları, yargılaması henüz sonuçlanmamış olanlar, savunmalarında, istinaf ve temyiz dilekçelerinde mutlaka kullanmalıdır. Bağımsızlık konusunda yazılanlar hariç, diğer argümanları kopyalayarak istinaf ve temyiz dilekçelerinizde ve savunmalarınızda kullanabilirsiniz.

1- AYM Basvurusu – Adil Yargilanma Hakki

2- EK 3 – 31.08.2000 Tarihli Iddianamedeki Suçlamalar

3- EK A – Ceza Mahkemelerinin Bagimsiz Olmadigina Dair Rapor

4- EK B – Prof Izzet Ozgenc – Tweetler

5- EK C – Ozet