“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

KHK İLE KAPATILAN ŞİRKETLERİN, TİCARİ İŞLETME HİSSEDARLARININ AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURULARA DAİR ÖRNEK BAŞVURU KONUSUNDA AÇIKLAYICI BİLGİLER

 1. Bu başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 667 sayılı KHK ile kapatıldıkları için, bu kuruluşların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuruların reddedilmemesi için mutlaka başvurucular şirketlerin veya ticari işletmelerin mülk sahipleri, hissedarları olan GERÇEK KİŞİLER olmak zorundadır. Aksi halde başvuruların “kişi yönünden yetkisizlik” gerekçesiyle reddedilme ihtimali yüksektir. Ancak yine de gerçek kişi başvurucularla birlikte, şirketi temsile yetkili kişinin yetki belgesi varsa, o belgeyle birlikte tüzel kişilik adına da ayrı bir başvuru yapılabilir.
 2. Gerçek kişi olan başvurucuların hissedar olduğunu gösteren belgenin fotokopisini de eklemesi gerekir. Ancak tüm mallara el konulduğu için bu türden belgeler devletin elindeyse, bu durum başvuru formunun ilgisi bir kısmında açıklanabilir; örneğin 7. Sayfanın sonunda belirtilebilir. Bu durumda eklerde de (ilk ek) açıklama yapmak gerekir.
 3. Başvuru formunda BASVURUCULAR ibaresi kullanıldı. Kural olarak her bir şirketin birden fazla hissedarı bulunduğu için birden çok başvurucu bulunacağından bu yol tercih edildi. Eğer tek başvuru yapacaksanız başvuru formundaki başvurucular ibaresini başvurucu ibaresi ile değiştiriniz. Bilmeniz gerekir ki bir başvuru formu ile beşten çok başvurucu başvuru yaparsa Excel de bir liste hazırlanması gerekecektir. Bu konuda detaylı bilgi için AIHM internet sitesine bakabilirsiniz. Ancak bizim önerimiz bir başvuru formu ile en fazla 5 kişinin başvuru yapmasıdır. Bu durumda hem liste hazırlanmaya ihtiyaç duyulmayacak hem de sekil şartlarına eksiklik nedeniyle başvurunuzun basitçe reddi engellenmiş olacaktır. Birden çok kişi bir başvuru formu ile başvuru yapacak olursa, bu durumda mutlaka bir kişiye YETKI verilmesi yararlı olur. Bu kişi avukat olabileceği gibi avukat olmayan bir üniversite mezunu da olabilir. Bu durumda başvuru formunun bir ve üçüncü sayfalarından başvurucu adedince oluşturulup arka arkaya konmalıdır. Örneğin 3 başvurucu varsa birinci sayfadan her bir başvurucu için hazırlanmalı ve arka arkaya konmalıdır. Daha sonra 2. sayfa konmalı. Takiben 3. sayfadan da 3 örnek hazırlanmalı ve arka arkaya konmalıdır. Daha sonra 4 ve diğeri sayfalar eklenerek başvuru formu hazır hale getirilmelidir.
 4. Başvuru formunun diğer sayfalarını da eksiksiz doldurunuz. Başvuru formunun diğer sayfalarının nasıl doldurulacağı internet sitesindeki örnek başvurulara dair pratik açıklamalarda yer almaktadır.
 5. Tek kişi başvuru yapacaksa, metin içerisindeki başvurucular ibaresini başvurucu olarak değiştirmesi gerekecektir. Bize göre en doğrusu en fazla beş kişinin bir başvuru formu ile başvuru yapmasıdır. Bu durumda liste yapmaya da gerek kalmayacaktır. Birden çok kişi tek başvuru formu ile başvuru yapacaksa, bir avukat aracılığıyla yapmak daha doğru olur. Bu durumda 3. Sayfadan başvurucu adedince hazırlamak gerekir.
 6. Bu başvuru formu 685 sayılı KHK hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 7. İç hukuk yollarının tüketilmesi konusunda, Ek-4’ü mutlaka başvuru formuna eklemekte yarar var. Son satırlardaki 6 ay kuralı açısından, başka bir KHK ile kapatma söz konusu ise, o KHK’nın Resmi Gazetede yayım tarihini belirtiniz; bu durumda olayların son kısmında da gerekli uyarlama yapınız. Bu başvuru formundaki olaylar ve argümanlar, sadece 667 sayılı KHK dikkate alınarak yazılmıştır.
 8. AİHM’ye yapacağınız başvuru zarfına sadece iki tür metin ekleyiniz. Bunlardan ilki başvuru formu, ikincisi ise başvuru formunun 12. Sayfasında belirtilen ekler. Bunların dışında başkaca hiçbir metin veya belge eklemenize gerek yok . Unutmayınız ki, AİHM şekil şartlarını katı bir şekilde yorumlamakta ve en küçük eksiklik veya fazlalıkta başvuruları usulden reddedebilmektedir. Sırasıyla önce başvuru formunu ve onu takiben ekleri hazırlayıp zarfa koyunuz.
 9. Başvuru formu: İnternet sitesindeki başvuru formu genel olarak hazırlanmış, özel kısımlar boş bırakılmıştır. Bu boşluklar siz ya da avukatınız tarafından doldurulmalıdır. Başvuru formu, bilgisayarınızda Adope Reader 9 veya Foxit Reader 7 programları olmadan açılmamaktadır. Bu programlar bilgisayarınızda yoksa internet indirebilirsiniz.
 10. Başvuru formunun 1. Sayfasında sol tarafta “A.1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Avukatınız varsa bu bilgileri eksiksiz olarak avukatınıza vermeniz gerekir. Başvurucu kadın ise, 9. Sırada değişiklik yapınız.
 11. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.
 12. Başvuru formunun 3. Sayfasında Avukata yetki vererek başvuru yapacaksanız, C.3 bölümde yer alan 33 numaralı kutucuğa İMZA ATILMALIDIR. C.2 bölümü avukat tarafından doldurulması gerekmektedir.
 13. Sayfa TÜZEL kişilere ilişkin olup şirket ortakları tarafından yapılan başvurularını ilgilendirmediği için boş bırakılacak.
 14. Başvuru formunun 5-7. Sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmış olup, şirketinizle ilgili özel durumlar bu kısma yazılabilir. Yazılanlara uygun olacak şekilde değişiklik yapılabilir. Olaylar hak ihlalleri açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir.
 15. Başvuru formunun 8. ve 9. Sayfalarında hak ihlallerine yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmayınız.
 16. Sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölüme de dokunmayınız.
 17. Sayfada sadece sayfanın sonundaki 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz. Eğer AİHM önünde başkaca başvurunuz yoksa bu sayfaya da dokunmayınız. Aksi durumda 66.’da evet kutucuğunu işaretleyip 67.’ye de derdest olan başvuru numaranızı yazınız. 62. ve 63. paragraflara da dokunmayınız.
 18. Sayfada ek isimleri yazılmıştır. Form içinde yer alan ve sizce eklenmesinin uygun olacağını düşündüğünüz ekler hazırlanmak suretiyle avukatınız varsa kendisine ulaştırılmalı. Bu ekleri sizler hazırlayacaksınız. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası veriniz. Daha sonra başvuru formunun 12. Sayfasında, her bir ekin karşısına başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve başvuru formu üste gelecek şekilde tümünü zarfa koyunuz.
 19. Başvuru formunun 13. Sayfasında, 70. Kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. Kutucuğa başvuruyu doğrudan siz yapacaksanız imza atınız. Avukatınız başvuru yapacaksa, bu durumda TEMSİLCİ kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi 3. Sayfanın da doldurulması şarttır. 72. Kutucuğa avukatınız varsa avukatınızın ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda verdiğiniz adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazarak AİHM’ye yeni adresiniz mutlaka bildirilmelidir.
 20. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) zarf üzerine yazarak, kendi adres bilgilerini de belirtip başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS ya da benzeri bir kargo ile göndermenizde yarar var. Postada kaybolma ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için en azından iadeli taahhütlü gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini göndererek, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabilirsiniz.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz