“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMIŞ VE DAHA ÖNCE AİHM’YE BAŞVURU YAPMIŞ OLANLAR İÇİN 685 SAYILI KHK İLE KURULAN OHAL KOMİSYONU SONRASI AİHME GÖNDERİLECEK EK BEYAN DİLEKÇESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

  1. AİHM’nin 8 Aralık 2016 tarihli Akif Zihni/Türkiye kararına rağmen, OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar açısından iç hukukta etkili bir başvuru yolunun olmadığı anlaşılmış ve Hükümetin Venedik Komisyonuna sunduğu Memorandumda da bu husus kabul edilmiştir.

 

  1. Bu çerçevede, 23 Ocak 2017 tarih ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL Komisyonu) kurulmuştur. Avrupa Konseyi organlarının yönlendirilmesiyle kurulduğu anlaşılan ve temel işlevi AİHM’ye yapılacak başvuruları önlemek olarak açıklanan bu Komisyon, ekranın size göre sol tarafında yer alan Ek Beyan Dilekçesinde açıklandığı gibi, başvuru formlarında yazılı insan hakları ihlalleri giderme yetkisine sahip değildir. Diğer birçok gerekçeye ek olarak, insan hakları ihlallerini giderme yetkisinin olmaması nedeniyle, OHAL Komisyonu etkisiz bir başvuru yolu olarak görünmektedir; AİHM’ye göre etkisiz başvuru yollarının tüketilmesi gerekmez.

 

  1. AİHM istatistiklerine göre, OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar tarafından 2017 yılı başına kadar 5000 civarında başvurunun AİHM’ye yapıldığı anlaşılmaktadır. AİHM’ye başvuru yapmış olanlar, başvuruları konusundaki güncel gelişmeleri AİHM’ye bildirmek zorundadırlar. Aksi durum aleyhlerine sonuç doğurabilir.

 

  1. OHAL Komisyonunun kurulması KHK’lar aracılığıyla kamu görevinden çıkarılanlar ve daha önce AİHM’ye başvuru yapmış olanlar açısından önemli ve güncel bir gelişmedir; bu konudaki görüşlerinizi AİHM’ye sunmanız yararınızadır. Bu nedenle ekranın size göre sol tarafında yer alan Ek Beyan Dilekçesi hazırlanmıştır. Bu dilekçenin ilk sayfası (Kişisel bilgilerinizi yazınız.) ile son sayfasındaki boşlukları (Tarih ve imza atınız.) doldurarak AİHM’ye gönderebilirsiniz.

 

  1. Kanaatimizce bu kez faks ile AİHM’ye ulaştırmanızda önemli bir yarar görünmemektedir. Zira basına yansıyan bilgilere göre, AİHM bu konudaki başvuruları dondurmuş durumdadır; Akif Zihni kararına atıf yaparak başvuruları usulden reddetme riski bu aşamada görünmemektedir. Bu nedenle Ek Beyan Dilekçesini güvenli bir kargo veya benzeri güvenli bir posta yoluyla AİHM’ye gönderebilirsiniz. Kısaca bu kez faks ile AİHM’ye ulaştırmanıza gerek görünmemektedir; ancak postada el konulup yok edilme riskine karşı, yine de güvenli bir yol kullanmanızda ve posta giderlerine ilişkin belgeleri saklamanızda yarar var.

 

  1. Daha önce başvuru yapmamış olanlar, internet sitesinde yer alan ve son örneği yayınlanan (685 s. KHK sonrası hazırlanmış) AİHM başvuru formu ve eklerini kullanarak başvuru yapabilirler. Bize göre, Komisyon etkisiz olduğu için, bu aşamada başvuru yapılmasında yarar görünmektedir.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz