“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

!! YENI !!

KAMU GÖREVİNDEN 672 s. KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARA İLİŞKİN AYM BAŞVURU ÖRNEĞİ

AÇIKLAYICI NOTLAR:
672 sayılı KHK 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlandığı için 30 günlük başvuru süresinin son günü 1 Ekim 2016’dır. İhtiyaten en son 30 Eylül tarihinde başvurunun yapılmasında yarar vardır. 30 Eylül tarihine kadar başvuruyu imzalayarak mutlaka yapınız. Başvuru formunun 2. Sayfasını eksiksiz doldurunuz. Ayrıca başvuru formunda farklı renkteki boşlukları doldurunuz. Son sayfaya başvurucu ismini yazınız, başvuruyu avukat yapmayacaksa son sayfayı başvurucu imzalamalıdır. Avukatınız varsa da, avukatların genel olarak insan hakları konusunda uzman olmadıklarını düşünerek, bu başvuru formunu kullanmalarını kendilerinden isteyiniz. Eğer başvurucunun avukatı varsa vekâlet belgesi ile zaten başvuruyu avukat yapabilir.

Avukatı yoksa tek çözüm başvuru formunu başvurucunun imzalamasıdır. Başvurucu tutuklu ise ailesinden bir fert cezaevine gidip başvuruyu başvurucuya imzalatabilir. Eğer avukatı yoksa 29 Eylül tarihine kadar cezaevine gidip, son sayfa kendisine imzalatılmalı.

Aşağıda imzaya ilişkin son sayfayı yazıcıda yazdırıp, dilekçe ekine imza atılması gereken son sayfayı da ekleyerek cezaevi idaresine başvurunuz. Başvurucuya imzalatıp size aynı gün vermelerini bu dilekçe ile talep ediniz (son gün 29 Eylül).

Bu talebiniz cezaevi idaresince fiilen veya yazı ile reddedilirse, başvuru formunun son sayfasındaki imzanın yanına “Başvurucunun eşi/babası” yazıp, siz imzalayınız ve 30 Eylül tarihine kadar başvuruyu yapınız. Ekine de cezaevi idaresince verildiyse imzalatma talebinin reddine ilişkin belgeyi ekleyiniz. Cezaevi idaresince ret belgesi verilmediyse, yaşadıklarınızı imzanın altına aynen açıklayınız; imzalatmak için cezaevine gittiğinizi, başvurucuyla görüşüp imzalatmak için izin verilmediğini, bir görevli aracılığıyla bu sayfanın başvurucuya imzalatıp kendisine verilmesi talebinizin de reddedildiği ve avukatların da baskılar nedeniyle vekâlet almaktan çekindiğini yazınız. Başvuruyu imzalatma fırsatı olduğu ilk anda imzalatıp tekrar AYM’ye sunulacağını da yazınız ve imzalatınca AYM’ye imzalı başvuruyu da sununuz. Buna rağmen AYM başvuruyu, usulüne uygun olarak 30 günde yapılmadığı gerekçesiyle reddederse, 4 ay içerisinde AYM’nin ret kararı nedeniyle de mahkemeye erişim hakkı ayrıca ihlal edilmiştir diyerek, aşağıdaki hak ihlallerini de ekleyerek AİHM’ye başvuru yapabilirsiniz.

Aşağıdaki başvuru formunda yazılı olayların tamamını kullanmanız zorunlu değil ancak ilgili olanları başvurudan çıkarmayınız; büyük çoğunluğu başvuru formundaki hak ihlalleriyle bağlantılıdır. Ancak hak ihlallerine ilişkin bölüme (s. 22 ve devamı) dokunmamanız sizin lehinizedir.

Aşağıdaki başvuru formunun sonundaki Ek-1’i de (ÖZET) mutlaka başvuru formuna ayrı bir sayfa olarak ekleyiniz.

Başvuruya neden olan ihlalin kaynağı bir kanun (hükmünde KHK) olduğu için, OHAL KHK’larını Danıştay dâhil idare mahkemelerinin iptal yetkisi yoktur. Hatta bir istisna hariç AYM’nin de iptal yetkisi yoktur (AY m. 148/1). İptal yetkisi olmayan bir mahkeme, ihlali gideremez, ihlali gideremeyen bir makam ya da mahkeme etkisizdir. Etkisiz olan mahkemelere başvurur ve beklerseniz, 30 günlük (AYM) ve 4 aylık (AİHM) başvuru sürelerini kaçırırsınız; haklarınızı tamamen kaybedersiniz. Bu nedenle öncelikle AYM’ye ve kısa bir süre sonra da AİHM’ye bireysel başvuruda bulunulması gerekir. AİHM’ye de bu aşamada başvurulmasının nedeni, AYM’nin de KHK’ları iptal yetkisinin olmamasıdır; ancak ileride içtihat yoluyla AYM bazı bireysel başvuruları kabul ederse, AİHM’nin “Neden AYM’ye başvurmadın? İç başvuru yolu tüketilmediği için başvurunuz reddedilmiştir” deme ihtimali olduğu için, ihtiyaten öncelikle AYM’ye başvuru yapmanızda yarar var.

Ancak ileride sürprizlerle karşılaşmamak için idari yargıda da aynı anda ayrıca iptal davası açılmasında da yarar vardır. Danıştay tüm yukarıdaki bilgilere rağmen, içtihat yoluyla bazı kamu görevlilerinin davalarını kabul ederse, ileride AYM de “idari yargı yolu etkili olmasına rağmen tüketilmemiştir” diyerek başvuruları reddedebilir. Bunu engellemek için aynı anda idari yargıda iptal davası da açınız (60 gün içinde).

Kısaca, aynı anda hem AYM’ye 30 gün içinde başvurunuz (ilk olarak bunu yapınız). Ayrıca aşağıdaki gerekçeleri de kullanarak idari yargıda 60 gün içinde iptal davası açınız (ikinci olarak bunu yapınız). Daha sonra 4 ay içerisinde AİHM başvurusunu yapınız.

İhlalleri gidermek için yaptığınız tüm masraflarınıza ilişkin her türlü belgeyi saklayınız; AYM aşamasında elde edemeseniz dahi, AİHM aşamasında ihlal kararı verilmesi durumunda tüm yaptığınız mahkeme, posta ve avukatlık masraflarını geri alabilirsiniz.

AYM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AYM başvurusunu bir mahkeme kalemine veya AYM’ye doğrudan giderek yapabilirsiniz. Yurt dışında ise konsolosluklara başvurarak yapabilirsiniz.

Dosyayı indirmek için lütfen asağıdaki linke basınız:

!! YENI !! 672-s-khk-meslekten-cikarma-aym-basvuru-ornegi

==========================================================

670 sayılı KHK ile ihraç edilenler!

Açıklama

670 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar, ekteki başvuru formunu ve (ilk sayfadaki açıklamaları) kullanarak 16 Eylül tarihine kadar haklarının kaybolmaması için mutlaka AYM’ye başvurmalıdırlar. 672 sayılı KHK için zaten süre fazlasıyla var, ekteki başvuru formu onlara da uyarlanabilir. Lütfen ekteki belgede yer alan izah kısmını okuyarak formu kendinize uyarlayın.

Dosyayı indirmek için lütfen aşağıdaki linke basınız:

670-s-khk-meslekten-cikarma-aym-basvuru-ornegi

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz