“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

ihraç edilenlerin sağlık sigortası ve sosyal hakları

İHRAÇ EDİLENLERİN SOSYAL GÜVENCELERİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR:

15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ihraç edilen on binlerce insanın en önemli sorunlarından birisi; özellikle ailelerinin sağlık sigortası başta olmak üzere sosyal haklarının devam edip etmediği ve ne gibi haklardan faydalanabilecekleri konusudur. Tarafımıza bu konuda yöneltilen sorular bulunduğundan SGK uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda bazı soruların cevabını vermeye çalışacağız.

1-Meslekten ihraç cezası alan bir memurun sosyal güvencesi (tedavi, ilaç vb. açıdan) kaç ay sonra kesilir? Sosyal güvence adına ne yapmalıdır?

CEVAP: İlişiği kesildiği tarihten itibaren, 100 gün sağlık güvencesi devam eder. Ayrıca, meslekle ilişiği kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde isteğe bağlı sigortalı olabilir veya 100 günün sonunda Kaymakamlıklardan gelir testi yaptırıp GSS’li olabilir.

2- Bir işe girmeyip, isteğe bağlı sigorta ile primleri ödense kendisi ve ailesi sağlık güvencesinden yararlanabilir mi? Ne kadar prim ödemek gerekir?

CEVAP: İsteğe bağlı sigortalılık veya GSS tüm aile bireylerine sağlık güvencesi sağlar. (18 yaşından küçük çocuklar için) İsteğe bağlı sigortalılık primi en düşük 500 TL dir.

4- İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim miktarı kişinin daha önceki hizmet yılına göre değişir mi?

CEVAP: İsteğe bağlı sigortalılık tamamen kişinin isteğine bağlıdır. Önceki çalışma yılları ile prim miktarı arasında bir bağ yoktur. Ödenecek prim miktarında alt sınır 500 TL civarı olup, miktarı belirlemek tamamen kişinin isteğine bağlıdır.

5- İsteğe bağlı sigortalılık hem emeklilik hem de sağlık güvencesini mi kapsıyor? Sadece sağlık güvencesi için bir sigorta sistemi mevcut mu?

CEVAP: İsteğe bağlılık hem emeklilik hem de sağlığı kapsar, sadece sağlık için Kaymakamlıklara başvurup gelir testi yaptırarak GSS kapsamına girilebilir.

6-Meslekten ihraç nedeniyle sosyal güvencesi olmayan kişiler, eşlerini bir yerde çalışıyor gibi gösterip onlar üzerinden kendileri ve çocukları için sosyal güvence sağlasalar daha mı iyi olur?

CEVAP: Olabilir, hiçbir mahsur yoktur. Hatta kendisinin tekrar mesleğe dönmesi durumunda eşinin de sigortası işlemiş olur.

7- Eşlerini çalışıyor gibi gösterme yerine eşleri isteğe bağlı sigortalı olsa aynı haklara sahip olurlar mı?

CEVAP: Evet aynı haklara sahip olurlar.

8- İhraç olan bir kişi bir işe girip çalışması durumunda, mahkeme kararı ile veya konjonktür değiştiğinde mesleklerine geri döndüklerinde özlük hakları açısından bir kayıp olur mu? Nasıl bir kayıp söz konusu olur?

CEVAP: Mahkeme kararında tüm hak ve borçları ile iade sözkonusu olacağı için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Yeni bir kanuni düzenleme ile dönmeleri halinde ise düzenlemenin içeriğine göre kayıp haklar elde edilecektir.

9- Kişi başka bir işe girip çalışır ve emekliliği hak ederse son çalıştığı yere göre mi? Yoka hizmeti nerde daha fazla ise oranın şartlarına göre mi emekli olur?

CEVAP: Son yedi yıl içerisinde, çalışma yılı nerde daha fazla ise oranın şartlarına göre emekli olur.

10- Meslekten ihraç edilen kişiler için işsiz ve sosyal güvencesiz oldukları bu dönemi en kayıpsız geçirmeleri adına nasıl bir yol izlenmesi konusunda genel tavsiye ve öneriler nelerdir?

CEVAP: Buna iki tür cevap verilebilir;

a-Mahkemeyi kazandıklarını farzedersek, eşlerinin sigortalı veya bağ-kurlu bir işte çalışmalarını sağlayarak veya isteğe bağlı sigortalı olmalarını sağlayarak onlar üzerinden kendilerinin ve çocuklarının sağlık yardımını alabilirler, Bu şekilde eşlerinin ileride de emekliliğini sağlayabilirler. Eğer mahkemeyi kazanırlarsa isteğe bağlı yatırdıkları primleri faizsiz olarak geri alabilirler.

b- Mahkemeyi kaybettiklerini veya mesleğe geri dönemediklerini farzedersek; İsteğe bağlı sigortalı olabilirler, bu şekilde eşlerinin ve çocuklarının sağlık yardımını sağlayabilirler, bunun yanında isteğe bağlı ödedikleri süreler emeklilik hesabında dikkate alınır.

11- Kamuda çalışırken meslekten ihraç edilenler ihraçtan sonra işsizlik maaşı başvurusu yapabilir mi?

CEVAP: Kamuda çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru olduklarından işsizlik sigortasından yararlanamazlar. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda açıkça devlet memurlarının işsizlik sigortasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz