AÇIKLAMA
AİHS’ye Taraf 47 Devletten (Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan dahil) herhangi birinde yaşayıp da Türkiye’ye iade edilme veya bu ülke yetkililerinin işbirliği ile kaçırılma riski olan herkes, ekteki RULE 39 Başvurusunu durumuna uyarlayıp AİHM’ye ACİL TEDBİR TALEPLİ başvuru yapabilir. Bu başvuru hemen karara bağlanır ve iadeniz ya da Türkiye’ye zorla götürülmenizi engelleyebilir. Bu türden bir iade riski altında olan herkes, ekteki başvuruyu durumuna uyarlayıp imzalayarak hazır tutabilir ve kaçırma veya yakalanma anında hemen AİHM’ye fakslanabilir.
“İleride Türkiye’ye iade edilme ihtimali olan herkes, AİHM internet sitesinde yer alan (www.echr.com.int) yetki belgesini print edip, en az 3 örnek imzalayarak bir yakınına bırakmasında büyük yarar var. Ayrıca AİHM başvuru formunun 3. sayfasını da (yetki belgesi kısmında başvurucu kutucuğunu) tarih atmadan doldurup 3 örnek imzalayarak bir akrabasına bırakmasında yarar var.”