Bir zulüm aracı olarak kullanılan hücre uygulaması;
Nedir?
Hukukun gereği neyi gerektirir?
AİHM’nin örnek içtihatları nelerdir?
Bu haksız uygulamaya karşı yapılması gerekenler nelerdir?

Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeye ulaşmak için;

Hücre