“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

HSYK KARARI İLE HÂKİMLİK SAVCILIK MESLEĞİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞ VE DAHA ÖNCE AİHM’YE BAŞVURMUŞ OLANLARIN AİHM’YE SUNABİLECEKLERİ II. EK BEYAN DİLEKÇESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Gerekçe: Danıştay Başkanı’nın 10.5.2016 tarihli Açıklamaları – Mayıs 2017

  1. Bu metin ve ek beyan dilekçesi, 667 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca bir HSYK kararıyla hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmış ve daha önce AİHM’ye başvuru yapmış hâkim ve savcıları ilgilendirmektedir.
  2. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay’ın 149. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 10 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen resmi toplantıda, Danıştay adına açıkça ihsas-ı reyde bulunmuştur. Danıştay Başkanı, Danıştay adına yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullanmıştır: “Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.”. Bu ifadeler başvurunun kabul edilebilirliği ve esası açısından önemli olup, zaman kaybetmeden AİHM’ye bildirilmesinde yarar vardır.
  3. Ekranın size göre sol tarafında yer alan ek beyan dilekçesinin İngilizce olanını, eki (Danıştay Başkanının konuşma metni) ile birlikte AİHM’ye mümkün olan en kısa sürede ulaştırmakta yarar bulunmaktadır. Ek metnin İngilizceye çevirisi gerekli değildir.
  4. Ek beyan dilekçesindeki boşlukları doldurunuz. İngilizce olan dilekçeye, varsa başvuru numaranızı (Application No:), İsim ve soy isminizi (Applicant), varsa temsilcinizin ismini ve soy ismini (Representative) (yoksa bu bilgiyi siliniz veya bu kısmı boş bırakınız), adres (Address), telefon numarası (Phone) ve E-mail bilgilerinizi yazınız. Henüz başvuru numarası gelmediyse Application No: kısmını da boş bırakınız veya bu kısmı siliniz. Bu ek beyan dilekçesi sadece HSYK kararıyla hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarmayı ilgilendirdiği için, tutukluluk veya başka bir nedenle AİHM’ye yaptığınız başvurular konusunda bir numara geldiyse, o numarayı bu durumda kullanamazsınız. Sadece ihraç başvurunuz hususunda başvuru numarası geldiyse o numarayı yazınız. Dilekçenize tarih attıktan sonra imzalayarak metni tamamlayınız. Temsilciniz varsa dilekçeyi onun imzalaması ve ona ait adres bilgilerinin yazılması gerekir. AİHM size daha önce dosya numarası ve barkod gönderdiyse, dosya numarasını yazıp, barkodlardan birini de dilekçenin sağ üst köşesine yapıştırınız. Bu dilekçeyi ve ekini AİHM’ye faksladıktan sonra ayrıca güvenli posta ile de gönderip, postaya vermeye dair masraf ve ispat unsurlarını saklayınız.
  5. Ek beyan dilekçesinin İngilizce olanını eki ile birlikte AİHM’ye göndermeniz yeterlidir; ayrıca Türkçe dilekçeyi göndermek bu durumda gerekli değildir. Ancak arzu edenler hem İngilizce hem de Türkçe metinleri doldurup imzaladıktan sonra her ikisini de Mahkemeye gönderebilir.
  6. 00 33 3 88 41 27 30 faks numarasını kullanarak, Ek Beyan Dilekçesi ve eki Mahkemeye fakslayabilirsiniz. AİHM posta adresi, Ek Beyan Dilekçesinin ilk sayfasında sağ tarafta yer almaktadır.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz