0- Basvuruya Iliskin Pratik Bilgiler.docx

1- AIHM Basvuru Mektubu.docx

2- AIHM Bas Formu – Tutuklama (Haz 2017).pdf

3- Ek 2 – Sorguda Sorulan Sorular.docx

3- Ek 2 – Sorguda Sorulan Sorular.pdf

4- Ek 3 – Olaylar ve Sikayetlere Dair Aciklamalar.docx

4- Ek 3 – Olaylar ve Sikayetlere Dair Aciklamalar.pdf

 • 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanununun 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır.
 • Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.
 • 5275 sayılı kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır.
 • 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hamile bayanların ve altı ayı geçmemiş bebeği olanların tutuklanması iç hukuka göre mümkün değildir.
 • 2 aydan büyük 6 aydan küçük bebeği olanların bebeklerinin kendilerinden alınıp devlet kurumuna verilmesi, yukarıdaki kanun hükmünü dolanmak olur.
 • Bu durumda olanların bebeklerinin ellerinden alınmasının nedeni kişiyi tutuklama amacı güder ki, bu durum tutuklamayı tek başına keyfi ve illegal yapar.
 • AİHM’ye göre, tutuklama sadece iç hukuka uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda keyfi de olmamalıdır. Kanunları kötü niyetli uygulama açık keyfiliktir.
 • Yukarıdaki iki hüküm ışığında bu türden durumda olanların suç işledikleri iddia ediliyorsa, gözaltına alınmadan ifade çağrılmaları AY m. 13’ün de gereğidir.
 • Hamile olan ya da 6 aydan küçük bebeği olup da tutuklananlar, 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. Maddelerini gerekçe gösterip tahliye talebinde bulunsun. Bu talep her zaman yapılabilir.
 • 2-6 ay arası bebeği olup bebekleri ellerinden alınanlar da her iki durumun keyfi ve illegal olduğunu belirtip tahliye talebinde bulunabilir.
 • Tahliye talebi reddedilirse, bu ret kararına karşı 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.
 • İtiraz da reddedilirse, 30 gün içinde yasa dışı tutuklama nedeniyle Anayasa Mahkemesine, AY m. 19/2 ve AİHS m. 5/1 ihlali gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunulmalıdır.
 • Ayrıca bu şikâyeti giderecek etkili bir merci bulunmadığı için “AY m. 19/8 ile AİHS m. 5/4 ihlal edilmiştir” denmelidir.
 • Anayasa Mahkemesinden ivedi inceleme talebinde de bulunulmalıdır.
 • Anayasa Mahkemesi başvuruyu reddederse 4 ay içerisinde “illegal ve keyfi tutuklama nedeniyle AİHS m. 5/1 ihlal edilmiştir”, …
 • “Etkili başvuru yolu olmadığından AİHS m. 5/4 ihlal edilmiştir” denerek AİHM’ye başvurulmalıdır.

Yukarıdaki tahliye talebi, itiraz, AYM ve AİHM başvuru örnekleri veya benzerleri sitede yer almaktadır; uyarlayıp kullanabilirsiniz.