AÇIKLAMALAR:

· Dilekçenin boyalı kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele uyacak şekilde hazırlandı, fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz,
· “Davalı” kısmına hakkınızdaki tahdit kararını koyan valiliği yazın,
· Maddi durumu iyi olmayanlar adli yardım talep edebilir, eğer adli yardım talep edecekseniz neden dava masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmadığınızı açıklayıp bunu kanıtlayan belgeleri eklemelisiniz,
· Dava, pasaport başvurunuzun reddildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Şayet dava açmadan önce Nüfus Müdürlüğüne itiraz etti iseniz bunun reddedildiğini bildiren yazının size tebliğ edildiği tarihten; şayet itiraz zımnen reddedildi ise (yani itirazdan itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek) zımnen reddedilmiş sayıldığı tarihten itibaren dava süresi içinde açılmalıdır,
· Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,
· Dava, davalı valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesinde açılmalıdır,
· Şayet şuan davanın açılacağı yerde oturmuyorsanız dava dilekçesini bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla yetkili idare mahkemesine gönderebilirsiniz.

Eş Pasaport Tahditi Örnek Dava Dilekçesi