**Darbe teşebbüsü bahanesiyle hakim savcılar hakkında başlatılan soruşturma hukuka aykırıdır ve bu gerekçe ile yapılan tüm işlemler geçersizdir. Bu soruşturmalardaki tüm deliller anayasa’nın 38. Maddesi gereğince yasak delildir.

 

Aşağıda yazılı somut bilgiler ve soruların cevabı, yapılan hukuksuzluğu ve senaryosu çok önceden yazılan bu kirli oyunu tereddütsüz ortaya koymaktadır.

 

1-15 Temmuz 2016 yı 16 Temmuz 2016 ya bağlayan gece 2745 hâkim ve savcı hakkında gözaltı ve arama kararı nasıl verildi?

2-Hâkim ve savcılar, Anayasa’nın 139. maddesinde düzenlenen  “Hâkimlik ve savcılık teminatı” ile  Anayasa’nın 159. maddede düzenlenen soruşturma usulü yok farz edilerek ve yine Anayasa 20. Maddede düzenlenen “Özel hayatın gizliliği ve korunması” hükmüne rağmen suç sayılan FİŞLEME listeleri ile mi tutuklanmıştır?

3-15 Temmuz darbe girişimi saat 22:00 sıralarında askerlerin ilk kez köprüde görülmesine rağmen eylemin darbe girişimi olduğu sonraki saatlerde anlaşıldığı ve darbe teşebbüsüne konu olaylarda ne o saate kadar ne de o saatten sonra hiçbir yargısal işlem yada yargı mensubu ile ilgili hiçbir iddia dahi olmadığı halde hâkim ve savcılara ilişkin soruşturma Ankara Başsavcı vekili Necip Cem İşçimen tarafından hangi delile dayanılarak ve hangi sebeple başlatılmış ve yürütülmüştür?

4-Savcı Necip Cem İşçimen’in Anayasa, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 6087 Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa aykırı soruşturmayı, soruşturmaya dayanak olması gereken somut delilleri nasıl, neye göre ne kadar zamanda incelemiştir?

5-İstanbul C Başsavcılığının  2017/26670 sayılı Harp Akademileri Komutanlığı soruşturmasında ifadesi alınan Tuğamiral Tanık Cihat YAYCI; “Saat:21:30 ile 22:00 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Îstihbarat Daire Başkanlığın’da emniyet müdürü olarak çalışan ve tanıdığım olan Koray ÖNER telefonla aradı, yanında Ankara Başsavcısı ve Başsavcı vekili Necip Cem ÎŞÇÎMEN bulunduğunu söyleyerek ‘paşam darbe oluyor galiba’ dedi” şeklinde ifade vermiştir.

6-Bu saat itibariyle (21:30 – 22:00 arası) halen darbe girişimine ilişkin bir bilgi ve girişimin olmadığı, olan eylemlerin de darbe olarak nitelendirilmediği herkesçe bilinen bir gerçektir.

7- Bu saat itibari ile Ankara Başsavcısı, Başsavcı vekili Necip Cem İşçimen ve istihbarat daire başkanlığında çalışan emniyet müdürünün niçin bir araya gelmiştir?

8-Şayet darbe girişimi var ise, sonrasında bu kadar nitelikli soruşturmayı yapan kişiler niçin tatilde olan bir generali aramıştır?

9- Ankara Başsavcısı ve vekili niçin darbe girişimi yapan kişiler ile ilgili soruşturma açmayıp, darbe girişiminde olmayan, HSYK başkan vekilinin beyanlarında belirttiği gibi “Somut soyut hiçbir delil olmayan hâkim savcılar hakkında” soruşturma başlatma ihtiyacı hissetmiştir?

10- Başsavcı vekili bu toplantından ayrılarak bu kez Anakara Hâkim evinde yapılan başka bir toplantıya geçmiştir. Bu arada darbe girişimi de devam etmektedir. “ http://www.aksam.com.tr/emin-pazarci/yazarlar/o-gece-neler-oldu/haber-540829

11- Ankara Hakim evindeki bu toplantıya;  Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, genel sekreter yardımcıları Serdar Mutta ve Erdal Demir, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak katılmıştır.

12- Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ile Ankara Savcısı Tekin Küçük ise kurulan Kriz Masası’nda görevliydiler.

13-Bu toplantının saat kaçta başladığı ve kaçta bittiği hususunda herhangi bir bilgi yoktur. Ancak kısa sürede bitmediği muhakkaktır.

14-Bu toplantından çıkan Ankara Başsavcı vekili Ankara Adliyesine geçmiş ve darbe girişimine ilişkin soruşturmalar başlatılmıştır.

15- Ankara Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen darbe gecesi saat 03:00 civarında NTV canlı yayınına bağlanarak; “2745 hâkim ve savcı hakkında “Anayasayı İhlal” “Yasama Organına Karşı Suç” “Hükümete Karşı Suç” “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan” ve “ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıklamıştır. ( http://www.ntv.com.tr/video/turkiye/ankara-bassavci-vekili-iscimen-ntv-yayinina-katildi,PqyQq1zPUkCHbxXG84-uSQ )

16- Ancak daha sonra HSYK başkan vekili darbeye karışan hâkim ve savcı tespit edemedik demiştir. ( http://t24.com.tr/haber/hsyk-baskanvekili-yilmaz-hakim-ve-savcilar-darbeden-degil-fetoden-gorevden-alindi,351639 )

17- Tüm hakim ve savcılar hakkında sonradan bu suçlardan “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” kararı verildiğine göre ve HSYK başkan vekili Mehmet Yılmaz beyanlarına göre hakim ve savcılar hakkında hiçbir delil olmadığı sabittir. O zaman asıl darbe teşebbüsü faillerinden bile önce  başlatılan bu soruşturma hangi somut delile dayanarak yapılmıştır?

18- Diğer taraftan önemli bir konunda; Başsavcı vekili Necip Cem İşçimen’in hakim evindeki toplantıdan kaçta çıkmıştır ve hakim evinden çıkıp Ankara Adliyesine gelmesi ve soruşturma başlatması için geçen süre ne kadardır?

19- HSYK’nın Ankara Başsavcılığının bildirimi üzerine soruşturma başlattığı düşünüldüğünde önceden hakim ve savcılar hakkında bir idari soruşturma olmadığı da sabittir.

20- Daha önce HSYK tarafından başlatılan bir idari soruşturma yok ise Başsavcı vekilinin başlattığı adli soruşturmadaki 2745 kişinin ismi neye göre nasıl belirlenmiştir?

21- Gözaltı kararı vermek için gerekli kimlik bilgileri o kargaşa ortamında nasıl tespit edilmiş veya nasıl elde edilmiştir?

22-2745 hâkim ve savcı için 2802 sayılı yasa gereğince ağır cezalık SUÇÜSTÜ hali nasıl tespit edilmiştir?

23- Belirtilen suçlardan başlatılan soruşturmada Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen 2745 kişiyi hangi eylemleri sebebiyle neye göre ve nasıl tespit etmiştir?

24- Darbe girişimi devam ederken Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’ in adliyeye gelmesi, katibin adliyeye gelmesi, UYAP siteminin açılması, her bir hâkim savcı hakkında dosya açma oluşturma, kimlik tespiti, adres tespiti, görev yeri tespiti, iddia edilen suçlamaya ilişkin delil toplama, bulma, bunların UYAP sistemine girilmesi gibi hususların olağanüstü/insanüstü bir gayretle yaptığı kabul edilse bile her bir kişi için 5 dakika inceleme yapılmış olsa  5 dk x 2745 kişi = 13.725 dk. yani 228 saate ihtiyaç vardır.

25- Yine birer dakika inceleme yapılsa 1x 2745=2745 dakika yapar ve  2745 dk’yı 60 dk’ya böldüğümüzde en az 45 saat gibi bir zamana ihtiyaç vardır.

26- Oysa Başsavcı vekili Necip Cem İşçimen’in en erken adliyeye gelebileceği saat ile NTV canlı yayınına bağlanarak açıklama yapması arasında 5 saatlik bir sürenin bile olmadığı SABİTTİR.

27- Dört beş saatlik bir süre içinde fişlemeye dayalı olmaksızın 2745 hâkim savcının isminin tespit edilerek haklarında Ankara Savcılığınca soruşturma açılması ve Sulh Ceza Hâkimliğinden gözaltı ve arama kararı talep edilmesi, karar alınması mümkün değildir.

28- Bu somut bilgilere dayanan maddi gerçeklikte KESİN BİR ŞEKİLDE İSPATLAR Kİ;  yapılan soruşturmalar delille değil TAMAMEN fişlemelerle yapılmıştır.

29- Yani fişleme dosyaları ile hakkında gözaltı ve arama kararı verilecek hâkim savcıların isimlerinin önceden belirlendiğini TARTIŞMASIZ bir gerçektir.

30- HSYK başkan vekili Mehmet Yılmaz da zaten fişleme yapıldığını “İspat aracımız tanık anlatımları, hâkim ve savcılar, başsavcılar, mahkeme başkanlarının tanıklıkları” diyerek, fişleme listelerinin çok önceden bazı hâkim-savcıların, başsavcı ve mahkeme başkanlarının verdikleri isimlerden oluştuğunu ikrar etmiştir.( http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/22/itirafcilar-icin-ozel-ekip-kurduk)

31-Şüphelileri önceden belirlenmiş ama sonradan işlenmiş bir SUÇ  OLAMAZ.

32-Suçüstü halini uygulayabilmek için başkalarının işlediği suçu gerekçe gösterip sonradan o suçtan “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermek kanuna karşı hiledir ve SUÇTUR.

33-Dolasıyla hâkim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturma KESİNLİKLE ve TARTIŞMASIZ bir şekilde hukuka ve yasalara aykırıdır. Bu soruşturmadaki tüm işlemler GEÇERSİZ ve deliller Anayasa’nın 38. Maddesi  gereğince YASAK DELİLDİR.