“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

Hakim Savcılar için AYM başvuru dilekçesi

 • Hukuki başvuru yolları
  • Hakim ve savcı
   • İtiraz ve AYM başvuruları
   • AİHM 1. Başvuru – SCH
  • İşkence
   • İşkence – Normal başvurular
   • İşkençe – Gözaltı işkence
  • Tutuklama
   • Gazeteciler – İtiraz AYM Aşaması
   • Gazeteciler – AİHM 1. başvuru – SCH
   • Herkes – İtiraz ve AYM Başvurusu
   • Herkes – AİHM 1. başvuru – SCH

24 ve 31 AĞUSTOS TARİHLİ HSYK KARARLARI İLE HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNDEN ÇIKARILANLARA İLİŞKİN AYM BAŞVURU ÖRNEĞİ

AÇIKLAYICI NOTLAR:
Her ne kadar yeniden inceleme yoluna başvuranlar açısından henüz 30 günlük başvuru süresi işlemeye başlamamış olsa da aşağıdaki başvuru formunda yazılı hak ihlallerinin birçoğu açısından HSYK etkili bir merci olmadığından, kararı öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde AYM’ye aşağıdaki başvuruyu sunmakta yarar var. Bu açıdan öğrenme tarihini 30 günlük süre içerisine gelecek şekilde, aşağıda başvuru formunun son bölümüne yazınız. İhtiyaten en kısa sürede, en geç 26-31 Eylül tarihlerinde başvuru yapmakta ve öğrenme tarihini ona göre yazmakta, keyfilikleri önleme adına yarar var. Zaten 2000’den fazla hakim ve savcı tutuklu olup, büyük ihtimal HSYK kararının gerekçesini tutuklu hakimlerin öğrenmesi birkaç hafta sonra olmuştur. AİHM’ye göre, dava açma açısından öğrenme veya tebligat tarihi GEREKÇELİ KARARI öğrenme veya tebliğ tarihidir. Çünkü gerekçeli kararı görmeden kişilerin nasıl dava açacaklarını ve hangi argümanları kullanacaklarını bilmeleri imkânsızdır. Dava süreleri bireylere etkili şekilde yargı yollarını kullanmak için verilmiştir. Bu nedenle, başvuru yapma açısından tebligat da yapılmadığı için, 30 günlük AYM başvuru süresi en erken HSYK’nın gerekçeli kararını öğrenme ve okuma tarihi ile başlar; Resmi Gazetede HSYK kararının yayınlanması ile değil. Bu şekilde gerekçe yazıp başvurunuz; AYM buna rağmen sizlerin başvurusunu reddederse, bu durumda AİHM önünde ileri süreceğiniz sağlam argümanlar olacaktır. Bu konuda başvuru formunun son kısmında kısa bir gerekçe yazılmıştır; isterseniz bu gerekçeyi durumunuza göre (karar gerekçesini fiilen öğrendiğiniz tarihi belirterek) geliştirebilirsiniz.

Başvuru formunun 2. sayfasını eksiksiz olarak doldurunuz. Ayrıca başvuru formunda farklı renkteki boşlukları doldurunuz. Son sayfaya başvurucu ismini yazınız, başvuruyu avukat yapmayacaksa son sayfayı mutlaka başvurucu imzalamalıdır. Avukatınız varsa da bu başvuru formunu esas alarak ve özellikle hak ihlallerini bu başvuru formu ışığında yazmalarını kendilerinden isteyiniz. Eğer başvurucunun avukatı varsa vekâlet belgesi ile zaten başvuruyu avukat yapabilir.

Avukatı yoksa tek çözüm başvuru formunu başvurucunun imzalamasıdır. Başvurucu tutuklu ise ailesinden bir fert cezaevine gidip başvuruyu başvurucuya imzalatabilir. Eğer avukatı yoksa en kısa sürede cezaevine gidip, son sayfa kendisine imzalatılmalıdır.

Başvuru formuna son şeklini verdikten sonra, aşağıda imzaya ilişkin son sayfayı yazıcıda yazdırıp, cezaevine hitaben bir dilekçe yazıp, dilekçeye imza atılması gereken son sayfayı da ekleyerek cezaevi idaresine başvurunuz. Başvurucuya imzalatıp size aynı gün vermelerini bu dilekçe ile talep ediniz.

Bu talebiniz cezaevi idaresince fiilen veya yazı ile reddedilirse, başvuru formunun son sayfasındaki imzanın yanına “Başvurucunun eşi/babası” yazıp, siz imzalayınız ve ertesi gün başvuruyu yapınız. Ekine de cezaevi idaresince verildiyse imzalatma talebinin reddine ilişkin belgeyi ekleyiniz. Cezaevi idaresince ret belgesi verilmediyse, yaşadıklarınızı imzanın altına aynen açıklayınız; imzalatmak için cezaevine gittiğinizi, başvurucuyla görüşüp imzalatmak için izin verilmediğini, bir görevli aracılığıyla bu sayfanın başvurucuya imzalatıp kendisine verilmesi talebinizin de reddedildiği ve avukatların da baskılar nedeniyle vekâlet almaktan çekindiğini yazınız. Başvuruyu imzalatma fırsatı olduğu ilk anda imzalatıp tekrar AYM’ye sunulacağını da yazınız ve imzalatınca AYM’ye imzalı başvuruyu da sununuz. Buna rağmen AYM başvuruyu kabul etmezse, kısa süre içerisinde AİHM Başvuru Formu örneği hazırlanacaktır. Bu başvuru formuna bu olayları yazıp ayrıca mahkemeye erişme hakkının bu nedenle de ihlal edildiğini de ileri süreceksiniz. Ayrıca AYM başvuruyu bu şekilde kabul eder ancak sonra usulüne uygun olarak 30 gün içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle reddederse, 4 ay içerisinde AYM’nin ret kararı nedeniyle de mahkemeye erişim hakkı ayrıca ihlal edilmiştir diyerek, aşağıdaki hak ihlallerini de ekleyerek AİHM’ye başvuru yapabilirsiniz. AYM başvurucunun imzası olmadığı veya başka gerekçelerle reddeder ve 30 günlük süreyi kaçırırsanız, daha sonra da fırsat bulduğunuz ilk anda başvuruyu yine yapın; ancak MAZERET bölümüne yaşadığınız olayları yazınız; mahkemeye erişmeye engel olan somut olayları başvuru formunun son bölümündeki mazeret bölümünde ayrıntılı olarak açıklayınız.

Aşağıdaki başvuru formunda yazılı olayların tamamını kullanmanız zorunlu değil ancak ilgili olanları başvurudan çıkarmayınız; büyük çoğunluğu başvuru formundaki hak ihlalleriyle bağlantılıdır. Ancak hak ihlallerine ilişkin bölüme (s. 34 ve devamı) dokunmamanız sizin lehinizedir. Eğer hak ihlallerine ilişkin bölümde fazla ileri giden cümleler olduğunu düşünüyorsanız, bu cümleleri düzeltebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, bir davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü fikir, görüş ve hukuki gerekçeler, başkalarının haklarına saldırı oluşturmadıkça İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN kapsamı ve koruması altındadır. Herhangi bir disiplin ya da ceza soruşturmasının konusu olamaz. Aksi durum ifade özgürlüğünün, savunma haklarının ve adil yargılanma hakkının ihlaline yol açar.

Aşağıdaki başvuru formunun sonundaki Ek-1’i de (ÖZET) mutlaka başvuru formuna ayrı bir sayfa olarak ekleyiniz.

Başvuruya neden olan ihlalin kaynağı bir OHAL KHK’sı ve KHK’ya dayalı HSYK kararı olduğu için, KHK’ları Danıştay’ın iptal yetkisi yoktur. Hatta bir istisna hariç AYM’nin de OHAL KHK’larını iptal yetkisi yoktur (AY m. 148/1). Bu durumda dahi bireyler OHAL KHK’sının iptali için doğrudan AYM’ye dava açma hakkına sahip olmadıklarından, bu yol bireyler açısından etkisizdir. HSYK kararının dayanağı ve ihlallerin yasal temeli bahse konu KHK’dır. HSYK kararının yasal dayanağı olan KHK’yı iptal yetkisi olmayan Danıştay kural olarak etkili sayılamaz. İhlal yasadan (KHK’dan) kaynaklandığı için bu KHK’yı iptal yetkisi olmayan bir mahkeme, ihlali gideremez, ihlali gideremeyen bir makam ya da mahkeme kural olarak etkisizdir. Kaldı ki, bu başvuru formunda ileri sürülen birçok insan hakkı Danıştay’ın iptal kararı ile dahi giderilemeyecek türdendir. Dolayısıyla Danıştay’a iptal davası açma ile ihlallerin tamamını giderme imkânı yoktur. Başvuru formundaki gerekçelerden anlaşılacağı gibi Danıştay artık bağımsız ve tarafsız da değildir; bu nedenle de etkili değildir. Bu nedenlerle öncelikle AYM’ye bireysel başvuruda bulunulması, süreyi kaçırmama adına önemlidir. Kısa bir süre sonra da AİHM’ye bireysel başvuruda bulunulması gerekir; AİHM başvuru formu da kısa sürede hazırlanacaktır. AİHM’ye de bu aşamada başvurulmasının nedeni, AYM’nin de KHK’ları iptal yetkisinin olmaması ve birçok açıdan etkili bir merci olmaktan çıkmış olmasıdır. Ancak ileride içtihat yoluyla AYM bazı bireysel başvuruları kabul eder ve ihlal kararı verirse, AİHM’nin “Neden AYM’ye başvurmadın? İç başvuru yolu tüketilmediği için başvurunuz reddedilmiştir” deme ihtimali olduğu için, ihtiyaten öncelikle AYM’ye başvuru yapmanızda yarar var.

İleride sürprizlerle karşılaşmamak için Danıştay’da iptal davası açılmasında da yarar vardır. Danıştay önünde HSYK kararlarına karşı iptal davası açma hakkı bulunduğu için, bağımsızlığını kaybetmiş olsa da yine de ihtiyaten iptal davası açmanızı öneririz. İleride AYM’nin “idari yargı yolu etkili olmasına rağmen tüketilmemiştir” diyerek başvuruları reddedebilmesini önlemek için bu yola da mutlaka başvurunuz.

Kısaca, hem zaman kazanmak hem de hak kaybına yol açmamak için aynı anda hem AYM’ye 30 gün içinde başvurunuz (ilk olarak bunu yapınız) hem de aşağıdaki başvuru formundaki gerekçeleri de kullanarak Danıştay’da iptal davası açınız (ikinci olarak bunu yapınız). Daha sonra 4 ay içerisinde AİHM başvurusunu yapınız (şimdilik başvuru süresi 6 ay ancak ihtiyaten 4 ayı dikkate alınız).

İhlalleri gidermek için yaptığınız tüm masraflarınıza ilişkin her türlü belgeyi saklayınız; AYM aşamasında elde edemeseniz dahi, AİHM aşamasında ihlal kararı verilmesi durumunda, bu belgeleri sunarak tüm yaptığınız mahkeme, posta ve avukatlık masraflarını geri alabilirsiniz.

AYM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AYM başvurusunu bir mahkeme kalemine veya AYM’ye doğrudan giderek yapabilirsiniz. Yurt dışında ise konsolosluklara başvurarak yapabilirsiniz.

Okuduktan sonra bu açıklamaları (3 sayfa) başvuru metninden çıkarınız.

Dosyı indirmek için lütfen asağıdaki linke basınız:

PDF: Hakim Savcılar için AYM başvuru dilekçesi

WORD: Hakim Savcılar için AYM başvuru dilekçesi

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz