Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubunun Muharrem Gençtürk ile ilgili 44/2018 Sayılı Görüşü (Türkçe tercümesi)

“Muharrem Gençtürk’ün özgürlükten yoksun bırakılması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 8, 10 ve 19 maddelerine ve Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 2 (3), 9 (3), 14, 19 ve 26. maddelerine aykırıdır. Bu nedenle sözkonusu özgürlükten yoksun bırakma işlemleri keyfidir ve I, II, III ve V no’lu kategoriler kapsamında yer almaktadır.”

Kararın Türkçe tercümesinin tamamını word belgesi olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

BM İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubunun Muharrem Gençtürk kararı