Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubunun  Ahmet Çalışkan ile ilgili 43/2018 Sayılı Görüşü (Türkçe tercüme)

Ahmet Çalışkan’ın özgürlükten yoksun bırakılması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3, 9, 10, 19, 23 ve 26. maddelerine ve Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 9, 14, 19, 24 ve 26. maddelerine aykırıdır. Bu nedenle sözkonusu özgürlükten yoksun bırakma işlemleri keyfidir ve I, II, III ve V no’lu kategoriler kapsamında yer almaktadır.”

Kararın tamamının Türkçe tercümesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BM İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun Ahmet Çalışkan kararı