Bank Asya Verilerinin Tamamen Yasa Dışı Şekilde Elde Edildiğine ve Yasa Dışı Delil Niteliğinde Olduğuna Dair Hukuki Mütalaa (4 Ağustos 2018)

1. Bilindiği gibi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği kararlarda, Bank Asya’ya para yatırma gibi tamamen yasal bir faaliyet dahi, terör örgütü üyeliği veya benzeri suçlara delil olarak kabul edilmiştir.
2. İlk ve ikinci derece mahkemeleri de yüksek mahkemelerin kararlarına dayanarak aynı yasal faaliyeti tutuklama ve mahkûmiyet kararlarına dayanak yapmaktadırlar.
3. Oysa ekteki hukuki mütalaada yer verilen somut kanıtlardan da anlaşılacağı gibi, aynen ByLock gibi, Bank Asya verileri de önceden alınmış hiçbir mahkeme kararı olmadan, polis tarafından toplu olarak, tamamen yasa dışı şekilde ele geçirilmiş ve bu konuda bir de veri tabanı hazırlanıp kullanılmıştır.
4. Bank Asya’nın tüm müşterilerine ait olan tüm kişisel veriler, hiçbir yasal dayanağı olmadan, hiçbir mahkeme kararı alınmadan, polis tarafından toplu olarak ele geçirildiği için, bu veriler tamamen yasa dışı delil niteliğinde olup, tüm Bank Asya müşterilerinin özel hayata saygı hakkı da bu nedenle ihlal edilmiştir.
5. Anayasanın 38 § 6 ve CMK m. 217 § 2 hükümleri dikkate alındığında, bahse konu Bank Asya verileri asla mahkûmiyete esas alınamaz.
6. Aksi uygulama Anayasa ve CMK’nın belirtilen hükümlerini tanımamak anlamına gelir. AYM dahil, mahkemeler Anayasanın ve yasaların açık hükümlerini uygulamak zorundadır.
7. Kısaca özetlenen ve ekteki mütalaada detaylı açıklanan nedenler ve somut kanıtlar dikkate alındığında, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dahil bu konudaki tüm kararlar hukuka aykırıdır.
8. Bu nedenle, ekteki mütalaa ve delillerini (EKLER) kullanarak, ceza yargılamalarında savunma yapabilirsiniz; mütalaa ve eklerini uyarlayarak istinaf ve temyiz dilekçelerinizde kullanabilirsiniz. Kullanmanızda, ileride AYM ve AİHM önündeki başvurular açısından yarar vardır.

Hukuki Mutalaa – Bank Asya – Illegal Delil

Hukuki Mutalaa – Bank Asya – Illegal Delil

Ek 1 – Adana Bassavcilik Yazisi

Ek 2 – Adana IEM Yazisi (1)

Ek 3 – Adana IEM Yazisi (2)

Ek 4- Ankara Bassavcilik ve EGM yazilari

Ek 5 – Prof Izzet Ozgenç (Tweetler)