“www.yargiicinadalet.com” un amacı nedir?

Bu paylaşım alanında sunulan hizmetler karşılığında ne doğrudan ne dolaylı hiçbir maddi karşılık talep edilmeyecektir. Reklam ve başka kişi ve sitelere yönlendirme kesinlikle yapılmayacaktır. Bu paylaşım alanının hiçbir dernek, vakıf, siyasi ve dini oluşumla ilgisi yoktur. Mağduriyetlerin iktidar tarafından yapılan işlemlere ve çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile getirilen hükümlere dayanıyor olması nedeni ile bunlara yönelik yapılan eleştiriler siyaset olarak kabul olunamaz. Yine kim tarafından yapılırsa yapılsın hukuk dışı, yargısız infaz içeren açıklamalara yer verilmesi siyaset olarak kabul olunamaz. Paylaşımların tek amacı ve tek referansı insan hakları ve hukuktur.

Bu paylaşım alanında; haksız uygulamalara maruz kalanların ve hukukun askıya alınması nedeni ile mağdur olanların hak arama yolunda izlemesi gereken yollar, örnek başvuru dilekçeleri, başvurularınızda kullanabileceğiniz basına ve sosyal medyaya yansıyan hukuksuz uygulamalardan örnekler ve iktidar mensupları ile yargı mensuplarının yargısız infaz içeren, hukuksuz işlemlere temel teşkil eden açıklamaları, güncel haberler, ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ile insan hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri ve gerçek kişilerin (mail adresleri, fax numaraları, adresleri vs.) iletişim bilgileri yer alacaktır. Ayrıca doğrudan sitemize bize bilgi aktarımı yaparak maruz kaldığınız hukuk dışı işlemleri anlatan yazılarınızdan da uygun görülenlerin ilgili kurum ve kuruluşların haberdar edilebilmesi için yayınlaması amaçlanmaktadır.

Demokrasiye ve hukuka inanan kişi; evrensel insan hakları ilkelerini askıya alacak her türlü askeri ve sivil darbenin karşısında olmak zorundadır. Seçme hakkını kullanan insanlara silah doğrultan ve onu katleden kişiler kadar bu durumu fırsat bilerek adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini hiçe sayarak toptancı anlayışla onbinlerce insanın haklarını ayaklar altına alan kişilere de adaletin varlığı hatırlatılmalıdır.

Demokrasiye ve hukuka inanan hiç kimsenin yanında olamayacağı darbeye teşebbüs olayının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu bize Allah’ın lütfu.” beyanından da anlaşıldığı üzere bu olay fırsat bilinerek hiçbir somut delile dayanmadan ve çok önceden hazırlandığı anlaşılan listelerle açığa alınan ve tutuklanan farklı mesleklere mensup binlerce insanın en temel insan hakları ilkeleri dahi yok sayılarak mağdur edildiği bir dönemdeyiz.

Bu öyle bir dönem ki; hem çıkartılan olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile hem de “darbe yanlısı görünmeme” saikiyle oluştuğu muhakkak olan korku ortamında kişilerin avukat hukuki yardımından bile faydalanamadığı, avukatların vekalet almadığı hatta yasal zorunluluk gereği atanan avukatların bile görev yapmaktan çekindiği bilinmektedir. Bu durum karşısında hukuksuz işlemlere maruz kalanların ve yakınlarının haklarını arayabilmeleri açısından az da olsa yol gösterme amacıyla bu site altında izlenmesi gereken yollar ve örnek dilekçeler bilgi olarak hizmetinize sunulacaktır.

Her ne kadar site adı “yargiicinadalet” ise de ve “adalet devletin temelidir” ilkesi gereği yargısı adalete muhtaç toplumlarda vatandaşların hukuki güveninden bahsetmenin ilk aşamada gerçeklikten uzak olacağı kanaatiyle yola çıkılmış ise de, aslıda site içeriğinde yer alan tüm bilgiler hukuku çiğnenmiş tüm vatandaşlarımızın faydasına sunulmuştur. Evrensel hukuk kurallarına bağlı ve tarafsız yargı mensuplarına yapılan hukuksuzlukların ve zulümlerin yine hukuk içinde kalınarak sona erdirilmesiyle tüm ülkemize huzurun ve adaletin geleceği inancı ile…

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz