AYM Eski Üyesi Alparslan Altan Hakkındaki 16 Nisan 2019 Tarihli AİHM
Kararının Hukuki Değerlendirmesi
Alparslan Altan v. Turkey (no. 12778/17)

 AİHM, 16 Nisan 2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi (AYM) eski üyesi
Alparslan Altan tarafından yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı ve özgürlük ve
güvenlik hakkının (AİHS m. 5) iki açıdan ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar bir
taraftan 15 Temmuz 2016 sonrası tutuklanan tüm hâkim ve savcıları ilgilendirdiği
gibi, diğer taraftan da darbe girişimi sonrası tutuklananların neredeyse büyük
çoğunluğunu ilgilendiren gerekçeler içermektedir. Bu nedenle hukuki açıdan
değerlendirmeyi fazlasıyla hak etmektedir.

Yazıya ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

Alparslan_Altan_Degerlendirme_AIHM_Alparslan_Altan_Karari_-_Degerlendirme